item1

ZONNE-ENERGIE IS SIMPEL!

Op deze pagina wordt in het kort de werking van zonneboilers uitgelegd..

PRINCIPE VAN ZONNEBOILERS

1. De zonneboiler maakt gebruik van de warmte van het zonlicht

Een zonnewarmtesysteem bestaat dus uit een collector van vacuümbuizen die op je dak wordt gemonteerd en zonlicht opvangt en omzet in warmte. Daarnaast bestaat het systeem uit een goed geïsoleerd opslagvat, waarin je kraanwater wordt voorverwarmd.

2. De warmte van de zon wordt omgezet in warm water

Zodra de temperatuur in de zonnecollectoren op je dak oploopt, gaat er een pomp in een gesloten circuit draaien. Via deze pomp wordt de warmte van de collector naar het opslagvat getransporteerd. Vervolgens zal de temperatuur oplopen. Zodra de collectortemperatuur te laag is om het opslagvat verder te verwarmen, zal de pomp stoppen.
Gedurende de dag wordt op deze manier het opslagvat geleidelijk warmer.
Op hele mooie dagen kan de temperatuur oplopen tot 85 °C..

3. De opgewekte warmte kan direct in uw woning worden toegepast

Doormiddel van een pompje wordt deze vloeistof door een leiding gepompt die door het watervat loopt. Hierdoor wordt de warmte over het hele systeem verdeeld en wordt het water warm. Het opgewarmde water wordt vervolgens via een naverwarmer het huis in geleid, waar het geconsumeerd kan worden.

© 2013, Heinzon.nl - Eemnes